Ubezpieczenie uczniów od NNW

Ogłoszenia bieżące - obrazek wyróżniający

Szanowni Rodzice!

Minister Edukacji Narodowej uprzejmie informuje, że w obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenie uczniów w szkole.

Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców. To rodzice rozstrzygają, czy należy w szkole ubezpieczyć dziecko i od nich zależy wybór ubezpieczyciela i oferty.

Wychodząc jednak naprzeciw oczekiwaniom rodziców, proszę na zebraniach w dn. 17.09. i 18.09. poinformować wychowawców czy życzycie sobie Państwo, aby Wasze dzieci były ubezpieczone przez szkołę (grupowe ubezpieczenie na rok szkolny 2019/2020), czy ubezpieczycie Państwo swoje dzieci indywidualnie w wybranej przez siebie firmie ubezpieczeniowej.

Ubezpieczyciel, z którym szkoła proponuje współpracę to NAU Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa S.A., oferta znajduje się u wychowawców i na stronie internetowej szkoły.

Podkreślam, że zawarcie umowy ubezpieczeniowej NNW jest dobrowolne i każdy rodzic może ubezpieczyć swoje dziecko indywidualnie w wybranej przez siebie firmie ubezpieczeniowej.

Dyrektor Szkoły