Wpłaty na Radę Rodziców i świetlicę szkolną

Uwaga Rodzice!

  • Wpłaty na Radę Rodziców (50 zł) na rok szkolny 2019/2020 można wpłacać na konto bankowe nr: 72 1540 1216 2054 3520 1660 0001 lub do kasy szkoły (p. nr 12).
    W tytule wpłaty wpisać: Rada Rodziców oraz imię, nazwisko i klasę dziecka.
  • Wpłaty na świetlicę szkolną (60zł) na rok szkolny 2019/2020 można wpłacać na koto bankowe nr 72 1540 1216 2054 3520 1660 0001 lub do kasy szkoły (p. nr 12).
    W tytule wpłaty wpisać: świetlica oraz imię, nazwisko i klasę dziecka.