Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2018/2019

Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbyło się we środę, 19 czerwca 2019 roku w trzech turach. O godzinie 9.00 uczniowie klas 0 – 3, o godzinie 10.00 młodzież z klas 7 – 8 , a o godzinie 11.00 uczniowie klas 4 – 6 spotkani się z dyrekcją szkoły i nauczycielami.

Uroczystości rozpoczęły się od odśpiewania hymnu państwowego w obecności pocztu sztandarowego. Pani dyrektor Halina Hapunik powitała przybyłych gości, panie wicedyrektor: Marlenę Sokół, Bożenę Laskowską i Urszulę Jurczykowską, przybyłych księży, przedstawicieli Rady Rodziców i gości z urzędu miasta, a także nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców.

Na pierwszym spotkaniu, które prowadziła pani Agnieszka Wróblewska, pani dyrektor przypomniała wszystkim uczniom o stosowaniu zasad bezpieczeństwa podczas wakacji. Następnie podziękowała za włożony wkład pracy i liczne sukcesy z konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Wyróżniła Mistrzów tabliczki mnożenia, Mistrzów szybkiego czytania, prymusów szkoły.

Koleją uroczystość prowadziła pani Milena Kraszewska. Odbyło się podziękowanie pocztowi sztandarowemu i uroczyste ślubowanie nowych  osób, które w następnym roku szkolnym będą pełniły tę zaszczytną funkcję. Uczniowie klas siódmych przekazali drobne upominki wszystkim uczniom klas ósmych, którzy kończą szkołę. Wręczono dyplomy prymusom, a także finalistom i laureatom Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. Osoby otrzymały nagrody książkowe za wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Kangur. Przyznano stypendium za aktywne uczestnictwo w chórze szkolnym i reprezentowanie szkoły w konkursach muzycznych.

Następną uroczystość poprowadziła pani Aneta Oksieńciuk. Pani dyrektor Halina Hapunik podsumowała mijający rok szkolny, który dla wielu był rokiem sukcesów. Pogratulowała zwycięzcom w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym – Kangur, Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym z Języka Angielskiego Galileo oraz Pingwin, Ogólnopolskim konkursie Alfik Historyczny. Gratulacje również otrzymali zdobywcy I miejsca w Mistrzostwach Polski w koszykówce chłopców z kl. VI. Drużyna koszykówki dziewcząt z kl. VI i szkolna drużyna rugby osiągnęły również wspaniałe sukcesy. Dziewczęta i chłopcy z klasy VIb zostali Mistrzami Województwa Podlaskiego w koszykówce, a uczniowie klasy VI b i v b zajęli I miejsce w Mistrzostwach Miasta w koszykówce. Następnie wręczono dyplomy prymusom i listy gratulacyjne ich rodzicom.

Pani dyrektor Halina Hapunik podziękowała nauczycielkom odchodzącym na emeryturę za wkład pracy i lata trudu włożonego w kształtowanie młodych pokoleń. Następnie odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczennic z klasy VI D. Wszyscy uczniowie udali się do sal, by odebrać świadectwa szkolne i podsumować z wychowawcami kończący się rok szkolny.