Szkolne obchody 8 Białostockiego Tygodnia Czytania Dzieciom

W dniach 3.06-7.06.2019r. nauczyciele bibliotekarze zorganizowali szkolne obchody 8 Białostockiego Tygodnia Czytania Dzieciom. Harmonogram:

1. Udział reprezentacji szkoły w uroczystej inauguracji 8 BTCzDz w Operze
i Filharmonii Podlaskiej.

2. Impreza czytelnicza „Uczniowie czytają dzieciom z klas 0” .

3. „Książki mojego dzieciństwa” klasy 0-III. W wybranym dniu wychowawcy rozpoczynają lekcje od czytania dzieciom fragmentu swojej ulubionej książki
z dzieciństwa.

4. „Moje książkowe fascynacje”klasy IV-VIII.  O swoich ulubionych książkach  na godzinach wychowawczych opowiadają uczniom wychowawcy klas lub czytają jej fragment.

5 .Wystawy pokonkursowe:  „Najpiękniejszy dzienniczek lektur”; „Najładniejsza zakładka do książki”.

6. Konkurs kaligrafii „Czytaniem i ładnym pisaniem można się chwalić”.

7. Goście szkoły czytają uczniom – akcja prowadzona wspólnie z CEN
w Białymstoku.

8. Kalambury literackie na podstawie wybranych audiobooków, zrealizowane
w ramach innowacji pedagogicznej „Czytamy inaczej”.

9. Spotkanie z pisarką Joanną Kmieć w Filii nr 9 Książnicy Podlaskiej w Białymstoku, udział klasa III d.