Organizacja pracy w dniu 18 czerwca 2019

W dniu 18 czerwca 2019 r. odbywać się będą zajęcia z wychowawcą wg następującego porządku:
8.00 – 10.00 – klasy IV – VI
10.00 – 12.00 – klasy VII – VIII
12.00 – 14.00 – klasy I – III
W tym dniu wydawany jest suchy prowiant.