Zadania z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Obrazek wyróżniający - stypendia

Uprzejmie informuję, iż Rada Miasta Białystok przyjęła uchwałę z dnia 20 maja 2019 r. Nr XI/153/19 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Białystok (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 29 maja 2019 r. Poz. 2966).

Zgodnie z jej treścią od 1 sierpnia 2019 r. zadanie z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wprowadzonego do ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.) artykułem 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniającej ustawę z dniem 1 stycznia 2005 r. poprzez dodanie rozdziału 8a: „Pomoc materialna dla uczniów” obejmującym stypendia szkolne i zasiłki szkolne będzie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Uchwalą Rady Miasta Białystok z dnia 20 maja 2019 r. Nr XI/155/19 określony został Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Białystok (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 29 maja 2019 r. Poz. 2968). Szczegółowe informacje dotyczące warunków oraz terminów składania wniosków o stypendia szkolne i zasiłki szkolne na rok szkolny 2019/2020 zostaną zamieszczone na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy w Rodzinie w Białymstoku www.mopr.bialystok.pl.