Wycieczka klasy 2B do Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

Wycieczka klasy 2B do Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

06.06.2019 r. klasa 2 B odwiedziła pokój profilaktyczny tzw.”Komisariat Młodego Policjanta”. Policjantka zapoznała uczniów z trzema kącikami tematycznymi: ogólnopolicyjny, ruchu drogowego oraz kryminalistyczny. Dowiedzieli się jak jest umundurowany policjant i na czym polega jego służba. Zobaczyli również akcesoria policyjne, np. kajdanki czy megafon policyjny oraz sprawdzili ich zastosowanie. W kąciku ruchu drogowego dzieci utrwaliły podstawowe zasady obowiązujące w ruchu drogowym. Wzięły również udział w praktycznych ćwiczeniach przejścia po oznakowanym przejściu dla pieszych wyposażonym w sygnalizator świetlny oraz regulację ruchem drogowym.

Opracowała: Dorota Hapunik