Rozliczenie stypendium szkolnego

Obrazek wyróżniający - stypendia

Do dnia 12 czerwca prosimy o dostarczenie faktur do całkowitego rozliczenia stypendium!