„Tydzień z językiem rosyjskim” program

Zapraszamy do udziału w „Tygodniu z językiem rosyjskim”

27.05. (poniedziałek) kl.4
• picie herbatki z samowara
• zabawy językowe i integracyjne

28.05. (wtorek) kl. 5,6,7,8
• konkurs jedzenie blinów na czas i wiązania chustki
• quiz wiedzy o Rosji z QR Codami

29.05. (środa) kl. 7, 8
• konkurs „Mistrz języka rosyjskiego”
• konkursy z aplikacjami Kahoot i Quizizz

30.05. (czwartek)
• rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu
„Mój podręcznik do języka rosyjskiego”
• rozstrzygnięcie szkolnego konkursu kl.1-3
„Bohaterowie rosyjskich bajek”

31.05. (piątek) kl. 4
• konkurs kaligraficzny

Nauczyciele języka rosyjskiego