Konkurs dla klas 1-3 „Bohaterowie rosyjskich bajek”

W ramach „Tygodnia z językiem rosyjskim” zapraszamy uczniów kl. 1-3 do udziału w konkursie plastycznym.

Każdy uczeń może przygotować indywidualnie 1 pracę, na której przedstawi dowolnego bohatera rosyjskich bajek. Technika wykonania prac dowolna, płaska. Format prac: nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A2.

Ocenie podlegać będzie zgodność z tematem, pomysłowość, poziom artystyczny, oryginalne ujęcie tematu i przydatność edukacyjna wykonanej pracy.

Podpisane prace (imię, nazwisko, klasa) należy dostarczyć wychowawcy  do dnia 24 maja 2019 roku. Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone w ramach obchodów „Tygodnia z językiem rosyjskim”.

Organizatorzy A. Oksieńciuk i K. Kruglicz