Nasi uczniowie na konkursach wiedzy religijnej

W dniu 25 kwietnia 2019 r. troje laureatów etapu szkolnego: Maciej Goroszewski z kl. 5 d, Julia Kurza z kl. 7 c i Wiktoria Kurza z kl. 7 c wzięło udział w III Archidiecezjalnym Konkursie Wiedzy Biblijnej, w którym musieli wykazać się bardzo szczegółową znajomością 1 Listu do Koryntian. Konkurs był organizowany przez Szkołę Podstawową nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku oraz Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Białostockiej i Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku.

Natomiast w poniedziałek, 29 kwietnia 2019 r., uczeń kl. 7 a Maksymilian Meller wziął udział w etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu „Myśli Jana Pawła II” organizowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Wydziałem Katechetycznym Kurii Metropolitalnej w Białymstoku, Wydziałem Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie, Wydziałem Nauczania Kurii Diecezjalnej w Łomży, Wydziałem Nauczania Kurii Diecezjalnej w Ełku, Stowarzyszeniem Podlaska Rodzina Szkół im. Jana Pawła II w Białymstoku oraz Podlaską Rodziną Szkół im. Jana Pawła II w Białymstoku.

Obydwa konkursy były trudne w opinii uczniów i nie udało im się zająć miejsc „na podium”, ale dzięki pracy, czytaniu Pisma Świętego i nauczania św. Jana Pawła II stali się zwycięzcami. Gratuluję i dziękuję.

Katechetka Monika Manaches