Opłaty za obiady – maj

Obrazek wyróżniający - stołówka
  • W związku z niewykorzystaniem funduszy z wpłat na kwiecień, opłata za maj będzie wynosiła 42 zł (pomniejszona za 8 dni).
  • Osoby, które miały zgłoszony odpis w dniach 1 – 5 kwietnia, powinny pomniejszyć wpłatę od kwoty 42 zł (3,50 za każdy dzień).
  • Osoby, które w kwietniu nie opłacały obiadów, a chcą opłacić za maj – kwota za 20 dni wynosi 70 zł.
  • Obiady będą wydawane od 6 do 31 maja 2019.
  • Wpłat prosimy dokonywać do dnia 8 maja 2019 na konto bankowe nr: 92 1240 2890 1111 0010 3568 1569