Wypłata stypendium szkolnego

Obrazek wyróżniający - stypendia

Uwaga Rodzice!
Wypłacamy stypendia szkolne za okres I-IV 2019 r.
Faktury prosimy dostarczać do p. nr 12.