21 marca – Dzień Nowych Technologii w Edukacji

21 marca 2019r. minął nam pod hasłem Dnia Nowoczesnej Technologii w Szkole Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku.

Wszyscy – dzieci, młodzież i dorośli, coraz częściej wykorzystujemy nowoczesną technologię w różnych dziedzinach życia. Pozwala nam ona oszczędzić czas, usprawnia życie, uatrakcyjnia proces kształcenia. Wiele osób nie wyobraża sobie dnia bez dostępu do internetu, bez korzystania ze smartfona, laptopa czy tabletu. W naszej szkole nauczyciele wykorzystują komputery, projektory i tablice interaktywne na co dzień.

21 marca chcieliśmy się pochwalić tym, co robimy, tym, co potrafimy i poznać jeszcze inne sposoby korzystania z nowoczesnej technologii. W lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych przez 11 nauczycieli pod hasłem „Dzień Nowych Technologii w Edukacji” wzięło udział 241 uczniów z klas II – VIII. Wykorzystywaliśmy komputery stacjonarne, laptopy, tablice multimedialne, projektory, smartfony, Ozoboty, Lego Mindstorms, korzystaliśmy z dostępu do Internetu, platformy do tworzenia i przeprowadzania interaktywnych quizów Kahoot, platformy do tworzenia gier drużynowych jeopardylabs.com, platformy z grami planszowymi on-line quiznetic.com, prezentacji multimedialnych i multibooków. Uczniowie klas młodszych poznawali historię fotografii i programowali Ozoboty w ramach edukacji wczesnoszkolnej. Starsi uczniowie uczyli się tamować krwawienia i krwotoki – oglądali filmy, jak zatamować krwotok z nosa i później ćwiczyli praktycznie na lekcji edukacji dla bezpieczeństwa; na lekcji języka polskiego utrwalali wiadomości o odmiennych częściach mowy, odpowiadając na pytania wyświetlane przez projektor; do utrwalania umiejętności językowych i podsumowania zdobytej wiedzy z języka rosyjskiego wykorzystywali między innymi platformy Kahoot, Jeopardylabs i Quiznetic; wiedzę geograficzną pogłębiali przez przygotowanie i przedstawianie prezentacji multimedialnych; na informatyce programowali Ozoboty i podsumowywali swoje wiadomości odpowiadając na pytania testowe na platformie Kahoot; a na zajęciach dodatkowych tworzyli i programowali roboty z klocków Lego Mindstorms. Tak przygotowane lekcje pobudziły ciekawość i zainteresowanie uczniów. Dzięki nowoczesnej technologii dzieci i młodzież doskonaliły umiejętności logicznego myślenia, spostrzegawczość, a co najważniejsze – uczyły się bawiąc.

Dzień Nowych Technologii w Edukacji to inicjatywa Ministerstwa Edukacji Narodowej, której celem jest popularyzowanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. DNTE jest objęty patronatem European Schoolnet.

Koordynator Dnia Nowych Technologii w Edukacji w Szkole Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku – Anita Duda, nauczyciel informatyki i zajęć komputerowych