Lekcja otwarta w klasie 0b

Tematem zajęć było: Mleczna kraina

Dnia 5 marca na naszych zajęciach mieliśmy gości: panią wicedyrektor szkoły Urszulę Jurczykowską oraz nasze mamy. Nasze Panie zabrały nas w podróż po Mlecznej Krainie. Mieliśmy sześć stacji, każda stacja miała swoją nazwę i zadania do wykonania. Naszym gościom pokazaliśmy, że potrafimy rozpoznać i nazwać zwierzęta, czytamy nazwy zwierząt: krowa, koń, owca, dzielimy nazwy na głoski, przeliczamy zwierzęta i przyporządkowujemy właściwą liczbę, dodajemy i odejmujemy w zakresie 10, wstawiamy znaki: <, >, =, określamy miejsce w szeregu liczebnikami porządkowymi, dostrzegamy korzyści wynikające z hodowli zwierząt, wskazujemy produkty otrzymane z mleka, potrafimy zaśpiewać piosenkę oraz współpracujemy w małych zespołach. Po trochę męczącej podróży rozkoszowaliśmy się koktajlem mleczno-owocowym, który sami zrobiliśmy. Do degustacji oczywiście zaprosiliśmy naszych gości.

Dziękujemy gościom za przybycie i zapraszamy za rok!

Opracowały:

Anna Biryło Bella Khunkerova