Regulamin konkursu plastycznego dla klas 4 – 7 „Wykonujemy zakładkę do książki, okładkę na zeszyt, podręcznik do przedmiotów przyrodniczych”

      REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO POD HASŁEM

Wykonujemy projekt:

*  zakładki do książki

* okładki na zeszyt, książkę do przedmiotów przyrodniczych

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

Zaprojektuj własną zakładkę lub okładkę na zeszyt lub książkę do przyrody lub biologii. W swoim projekcie wykorzystaj treści przyrodnicze: motywy roślinne i  zwierzęce, zjawiska przyrodnicze.

Cel konkursu:

  • Rozwijanie wyobraźni i kreatywności
  • Ukazanie piękna przyrody , różnorodności świata roślin i zwierząt, zjawisk przyrodniczych
  • Kształtowanie nawyku dbania o estetyczny wygląd zeszytów i podręczników

Zasady konkursu:

  • Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-7 Sp47 w Białymstoku
  • Zadaniem uczestników jest samodzielne wykonanie zakładki do książki lub okładki na zeszyt , podręcznik  do przyrody lub biologii
  • Wymagania formatowe :

– zakładka  powinna być taka, aby pasowała wielkością do podręcznika

– okładka  wykonana na papierze z bloku rysunkowego lub technicznego , tak by można było obłożyć nią zeszyt czy książkę do przyrody, biologii

– na okładce może znaleźć się nazwa przedmiotu

– technika wykonania: dowolna

  • Projekty zakładek i okładek należy podpisać:

 na dodatkowej małej kartce dopiąć spinaczem informację: imię i nazwisko autora, klasa.

  • Prace należy dostarczyć do nauczycieli przyrody i biologii (sala 109 lub 111)

w terminie do dnia 5 kwietnia 2019r.

         Rozstrzygnięcie konkursu kwiecień 2019r.

         Uczniowie nagrodzeni i wyróżnieni otrzymają dyplomy i upominki.

Edyta Wróbel