ODKRYWAMY ZJAWISKA – LABORATORIUM MŁODEGO ODKRYWCY

Bezpłatne warsztaty w ramach działań Centrum Aktywności Wielopokoleniowej, gdzie dzieci zetkną się z odrobiną magii, odkrywania i doświadczania. W trakcie zajęć będzie można poznać różnego rodzaju sztuczki oparte na iluzji, przeprowadzić eksperymenty wykorzystując ogólnodostępne produkty oraz poszerzyć świat doznań sensorycznych. Spotkania mają na celu rozbudzenie ciekawości drzemiących w człowieku jaki i kreatywności a co za tym idzie duża dawka pozytywnej energii. Zachęcamy do udziału w dzieci w wieku 7 – 10 lat jak również ich rodziców.

Zajęcia będą odbywały się co drugi czwartek (14.03, 28.03, 4.04, 25.04, 16.05, 30.05 – 2019 rok) w godz. 16:45 – 18:15 w sali pracy kreatywnej w CAW.

W celu zgłoszenia chęci swojego uczestnictwa w zajęciach należy wypełnioną Kartę Zgłoszeniową przesłać na adres: caw@sp47.bialystok.pl

Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.caw.sp47.bialystok.pl