Miejski Konkurs Czytelniczy pt. „Życie i twórczość Hansa Christiana Andersena”

Miejski Konkurs Czytelniczy pt. „Życie i twórczość Hansa Christiana Andersena”

W dn. 18.02.2019 r. odbył się cykliczny, autorski Miejski Konkurs Czytelniczy pt. „Życie i twórczość Hansa Christiana Andersena”, w którym udział wzięły  dwuosobowe drużyn uczniów z klas III szkół białostockich. Wszystkich zebranych powitała dyrektor szkoły p. Halina Hapunik. Konkurs poprowadzili nauczyciele bibliotekarze naszej szkoły. Uczniowie zmierzyli się z zadaniami dotyczącymi życiorysu pisarza i jego twórczości. Rozpoznawali ilustracje do baśni oraz przedstawiali postacie baśniowe. Poziom konkursu był bardzo wysoki.  Jury w składzie Agnieszka Dołkin bibliotekarz Filii nr 9 Książnicy Podlaskiej w Białymstoku – przewodnicząca oraz Helena Turkowicz koordynator biblioteki SP 38 przyznało następujące miejsca:

  • I miejsce: SP 45, SP 37;
  • II miejsce: SP 47 kl. III B, SP 47 kl. III C;
  • III miejsce: SP 47 kl. III D, SP 47 kl. III A;
  • Wyróżnienie: SP 15.

Po słodkim poczęstunku wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i dyplomy, które wręczyła dyrektor szkoły p. Halina Hapunik. Konkurs odbył się w bardzo miłej atmosferze.

Alina Borowska