Opłaty za obiady – marzec

Obrazek wyróżniający - stołówka

Obiady na MARZEC 2019 kwota 73,50 zł
(21 obiadów; – jeden obiad 3,50)
wpłaty tylko i wyłącznie na konto bankowe szkoły nr 92 1240 2890 1111 0010 3568 1569
(w tytule wpłaty podać obowiązkowo imię i nazwisko dziecka oraz klasę, aktualną z tego roku szkolnego np. Adam Kowalski kl. 5c)

Wpłaty – 25 – 28 luty, ostatniego dnia roboczego kwota powinna być zaksięgowana na koncie szkoły.
Odpisy obiadowe można zgłaszać telefonicznie pod nr 85/653 43 78 wew. 27 lub w p. nr 12 (w przypadku nieobecności – w sekretariacie szkoły).

Zgłoszenie odpisu obiadowego w celu odliczenia kosztu, powinno nastąpić najpóźniej jeden dzień przed nieobecnością, do godz. 14-tej.

W przypadku, kiedy przy wpłacie należy odliczyć kwotę odpisu za poprzedni miesiąc, należy wcześniej skontaktować się z kasjerem (tel. jak wyżej).

Kwoty za odpisy obiadowe dotyczące zgłoszonych nieobecności należy pomniejszać przy opłacie za następny miesiąc, w przeciwnym razie kwoty odpisu będą wliczone w koszty.