Opłaty na obiady – luty – pracownicy

Obrazek wyróżniający - stołówka

Obiady na luty 2019 (pracownicze) – kwota 104,50 zł
(19 obiadów; jeden obiad – 5,50)
wpłaty tylko i wyłącznie na konto bankowe szkoły
nr 92 1240 2890 1111 0010 3568 1569

(w tytule wpłaty wpisać: imię i nazwisko – NAUCZYCIEL)
Ostatniego dnia roboczego wpłata powinna być zaksięgowana na koncie szkoły.
Zgłoszenie odpisu obiadowego w celu odliczenia kosztu, powinno nastąpić najpóźniej jeden dzień przed nieobecnością, do godz. 14-tej.

W przypadku, kiedy przy wpłacie należy odliczyć kwotę odpisu za poprzedni miesiąc, należy wcześniej skontaktować się z kasjerem (tel. 85/653 43 78 wew. 27).