Wychowanie przez czytanie

„Wychowanie przez czytanie”

 

W listopadzie i grudniu 2018 roku uczniowie klasy 6 D uczestniczyli w programie czytelniczym „Wychowanie przez czytanie” zorganizowanym przez Fundację Cała Polska Czyta Dzieciom. Głównym jego celem było wspieranie rozwoju moralnego młodzieży, ale także promocja czytelnictwa i wartościowej literatury. Za cel przyjęto również wprowadzenie uczniów w świat uniwersalnych wartości moralnych – pomoc w zrozumieniu przez nich istoty wartości, wskazanie korzyści płynących z ich stosowania w codziennym życiu oraz przećwiczenie sposobów ich praktykowania.

Pod opieką nauczycieli bibliotekarzy uczniowie odbyli 4 godziny lekcyjne zajęć, podczas których omawiali istotę, ale i skutki stosowania bądź zaniechania wartości moralnych (szacunek, uczciwość, przyjaźń). Trzy z uczennic klasy 6 D wykonały także prezentację multimedialną o szacunku, która reprezentowała naszą szkolę w konkursie. Jest ona dostępna pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=2qDFki87ONI

Podczas zajęć uczniowie poznawali różne opowiadania mówiące o wartościach, które czytali z książki „Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach”. Podsumowaniem akcji stała się wystawa prac, które powstały podczas wszystkich zajęć.

 

Marta Szczygielska

Alina Borowska

Małgorzata Jabłońska