18 stycznia – skrócony rozkład lekcji

Ogłoszenia bieżące - obrazek wyróżniający

18 stycznia (piątek) SP 47 pracuje wg skróconego rozkładu zajęć.

  1. 8.00 – 8.30
  2. 8.35 – 9.05
  3. 9.10 – 9.40
  4. 9.45 – 10.15
  5. 10.20 – 10.50

przerwa obiadowa

6. 11.10 – 11.40

przerwa obiadowa

7. 12.00 – 12.30

przerwa obiadowa

8. 12.50 – 13.20

9. 13.25 – 13.55

10. 14.00 – 14.30