Szkolne Koło Scrable

W bibliotece szkolnej rozpoczęły się zajęcia szkolnego koła Scrabble. Odbywają się one regularnie w każdy czwartek (9.00 – 9.45) i piątek (9.50 – 10.35) w czytelni. Uczestnicy koła doskonalą swoje umiejętności językowe, trenują pamięć i koncentrację uwagi, a wszystko to w atmosferze wspólnej zabawy i zdrowej rywalizacji. Podsumowaniem miesięcznych spotkań będzie wybór najlepszego Scrabblisty miesiąca. Uczniowie, biorąc udział w spotkaniach koła, przygotowują się do szkolnego turnieju gry Scrabble, który odbędzie się pod koniec roku szkolnego.

Zapraszam wszystkich, którzy chcą aktywnie i twórczo spędzić czas wolny!

 

Małgorzata Jabłońska