Podsumowanie Szkolnego Konkursu Matematycznego

Obrazek wyróżniający - matematyka

Dnia 4 stycznia 2019 r. odbyło się podsumowanie Szkolnego Konkursu Matematycznego za I semestr. Laureaci to:
– Zuzanna Masalska kl. 7d, Michał Sawicki kl. 7d, Marta Smolej kl. 7d i Natalia Gorlewska kl. 7d (nauczyciel: wicedyrektor Marlena Sokół),
– Oskar Stepaniuk kl. 7c, Julia Popławska kl. 7c, Bartosz Szyłkowski kl. 8a i Laura Smolej kl. 4b (nauczyciel: Lidia Droździewicz),
– Maciej Goroszewski kl. 5d, Natalia Dec kl. 6c, Weronika Ramotowska kl. 6c, Krzysztof Żamojda kl. 6c, Magdalena Słomczyńska kl. 8c i Magdalena Wawiernia kl. 8c (nauczyciel: Waldemar Kołodziej),
– Kacper Lusiński kl. 6a (nauczyciele: Andrzej Kozłowski i dyrektor Halina Hapunik), Emilia Awienowicz kl. 6d, Oliwia Kozak kl. 6d, Zuzanna Filipiak kl. 8e i Paulina Prochorska kl. 8e (nauczyciel: Andrzej Kozłowski),
– Zofia Ruszkiewicz kl. 5b, Szymon Zych kl. 5b, Mateusz Jasiński kl. 6e i Jan Ruszkiewicz kl. 6b (nauczyciel: Agnieszka Karwowska),
– Wiktoria Gnyś kl. 5e i Rafał Kozikowski kl. 5a (nauczyciel: Renata Karwowska),
– Zuzanna Trojgo kl. 4c, Michał Winnicki kl. 5c, Jakub Bach kl. 5c, Patrycja Bielska kl. 5c i Anna Szymborska kl. 5c (nauczyciel: Agnieszka Szumińska).
Gratulujemy!
opracowała: Agnieszka Karwowska