Pasowanie na Świetlika

Obrazek wyróżniający - świetlica

Dnia 11 grudnia 2018 roku w naszej świetlicy miało miejsce ważne wydarzenie –
„Pasowanie na Świetlika”. Na uroczystość przybyła Pani Wicedyrektor Urszula Jurczykowska oraz wychowawcy klasy I a.
Wychowankowie musieli przejść wiele prób:
– próbę prawidłowej wymowy trudnych wyrazów oraz zdań,
– próbę wiedzy (rozwiązywanie zagadek),
– próbę znajomości regulaminu świetlicy,
– próbę pięknego śpiewu,
– próbę prawidłowego wykonania zadań konkursowych,
– próbę przedstawienia ruchem muzyki poważnej („Taniec kwiatów”).
Pani Wicedyrektor obserwowała dzieci, zwracała uwagę na przestrzeganie obowiązujących zasad oraz właściwe zachowanie.
Dzieci integrowały się poprzez wspólną zabawę, śpiew, taniec, udział w konkursach, współpracę w grupie.
Na zakończenie uroczystości, każdy uczestnik był „pasowany” wielkim ołówkiem
i otrzymał tytuł „Świetlika”.
Mamy nadzieję, że nasi wychowankowie, którzy świetnie znają regulamin świetlicy, będą każdego dnia przestrzegać obowiązujących zasad.
Świetliki świetnie się spisały! Wspaniałe zachowanie – na medal – pokazały. Za piękną postawę, aktywność, współpracę wielką pochwałę otrzymały!!! Gratulujemy!!!

Organizatorzy: Eliza Kikolska-Wróbel, Urszula Falkowska, Izabela Zahorska – Wicher.