7 stycznia – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Ogłoszenia bieżące - obrazek wyróżniający

Przypominamy, że  7 stycznia 2019 r. (poniedziałek) – jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

W szkole odbywają się zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w świetlicy szkolnej.

Nauczyciele dyżurują w godzinach: 7.00 – 16.00