Opłaty na obiady – styczeń

Obrazek wyróżniający - stołówka

Obiady na styczeń 2019 – kwota 31,50 zł
wydawane od 8 stycznia (9 obiadów x 3,50 zł)
wpłaty tylko i wyłącznie na konto bankowe szkoły
nr 92 1240 2890 1111 0010 3568 1569
(w tytule wpłaty podać obowiązkowo imię i nazwisko dziecka oraz klasę, aktualną z tego roku szkolnego np. Adam Kowalski kl. 5c)

Wpłat można dokonywać od dnia 02 do 04 stycznia 2019 r.

Odpisy obiadowe można zgłaszać telefonicznie pod nr 85/653 43 78 wew. 27 lub w p. nr 12 (w przypadku nieobecności – w sekretariacie szkoły).
Zgłoszenie odpisu obiadowego w celu odliczenia kosztu, powinno nastąpić najpóźniej jeden dzień przed nieobecnością, do godz. 14-tej.