Opłaty na obiady – styczeń – pracownicy

Obrazek wyróżniający - stołówka

Obiady na styczeń 2019 (pracownicze) – kwota 49,50 zł
wydawane od 8 stycznia (9 obiadów x 5,50 zł)
wpłaty tylko i wyłącznie na konto bankowe szkoły
nr 92 1240 2890 1111 0010 3568 1569
(w tytule wpłaty wpisać:  imię i nazwisko – NAUCZYCIEL)
Wpłat można dokonywać od dnia 02 do 04 stycznia 2019.

Zgłoszenie odpisu obiadowego w celu odliczenia kosztu, powinno nastąpić najpóźniej jeden dzień przed nieobecnością, do godz. 14-tej.