Wpłaty na obiady na miesiąc styczeń

Obrazek wyróżniający - stołówka

Szanowni Państwo!

W związku z zakończeniem roku budżetowego 2018 uprzejmie prosimy o nie dokonywanie obecnie żadnych wpłat na obiady.

O terminie wpłat zostaniecie Państwo poinformowani w terminie późniejszym.