IV Wojewódzki konkurs krasomówczy „Nieznane podania, legendy, klechdy Podlasia z babcinej szuflady”

4 edycja Wojewódzkiego konkursu krasomówczego pt. „Nieznane podania, legendy, klechdy Podlasia z babcinej szuflady”

W dn. 27.11.2018 r. odbyła się 4 edycja Wojewódzkiego konkursu krasomówczego „Nieznane podania, legendy, klechdy Podlasia z babcinej szuflady”. Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Stowarzyszenia Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. Do konkursu zgłosiło się 29 uczniów. Wszystkich zebranych powitała Alina Borowska koordynator biblioteki SP 47. Głos zabrała pani dyrektor szkoły Halina Hapunik, która zachęciła uczniów do poznawania historii, tradycji i kultury Podlasia oraz życzyła miłego pobytu w SP 47. Poziom konkursu był bardzo wysoki. Jury w składzie: dr Grażyna Charytoniuk – Michiej pracownik naukowy Uniwersytetu w Białymstoku-przewodnicząca, Agnieszka Dołkin bibliotekarz Filii nr 9 Książnicy Podlaskiej, Karolina Sadowska nauczyciel polonista, przyznało następujące miejsca i wyróżnienia:

  • 1 miejsce: Wiktoria Głażewska SP 37; Aleksander Kłosowski SP 45;
  • 2 miejsce: Maciej Wysocki SP 12; Malwina Gryszel SP 45; Mateusz Jasiński SP 47;
  • 3 miejsce: Magdalena Borowska SP 7; Łucja Sułkowska SP 15; Izabela Cecylia Klim SP 21; Natalia Ciecierska SP 34;
  • Wyróżnienia: Krystian Turowski SP 15; Weronika Kraśnicka SP 21; Amelia Grynczel SP 24; Błażej Piotr Bajkowski SP 45.

Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody i dyplomy, które wręczyły wicedyrektor szkoły Urszula Jurczykowska oraz przewodnicząca jury dr Grażyna Charytoniuk – Michiej. Konkurs odbył się w bardzo miłej atmosferze. Uczniowie i nauczyciele wyrazili chęć uczestniczenia w konkursie w przyszłym roku szkolnym.

Alina Borowska

Marta Szczygielska