Szkolny konkurs „Kalendarz rosyjski”

Zapraszamy uczniów klas 4-8 do wzięcia udziału w świątecznym konkursie z języka rosyjskiego. Zadaniem uczestników jest wykonanie kalendarza i zaznaczenie w nim najważniejszych rosyjskich świąt państwowych i religijnych. Kalendarz może mieć formę płaską lub przestrzenną. Technika i format pracy są dowolne.

Przy ocenie prac pod uwagę będą brane: estetyka i staranność wykonania, zgodność z tematem, kreatywność, poprawność językowa.

Prace można przynosić do 20 grudnia do nauczycieli języka rosyjskiego.

Organizator Katarzyna Duchnowska