Dziady cz. II w wykonaniu uczniów klasy VII d

W listopadzie uczniowie klasy VII d wystawili II część Dziadów Adama Mickiewicza. Jest to dramat romantyczny, który ukazuje dawną uroczystość, obchodzoną na Litwie, Prusach i Łotwie – na pamiątkę dziadów, czyli zmarłych przodków.

Obrzędowi przewodniczył Guślarz, który chciał pomóc duszom błąkającym się w zaświatach. Przybyłe duchy przedstawiły prawdy moralne, które były pouczeniem, jak należy żyć.

Po spektaklu odbyło się omówienie genezy i kompozycji utworu, ukazanych prawd życiowych oraz charakterystyka bohaterów. Ta lekcja miała na celu przybliżenie widzom treści lektury obowiązkowej.