Pogłębiona diagnoza predyspozycji zawodowych ucznia oraz indywidualne porady

Gdzie można przeprowadzić pogłębioną diagnozę predyspozycji zawodowych ucznia oraz uzyskać indywidualne porady w oparciu o uzyskane wyniki

W tych placówkach możesz uzyskać:

  • diagnozę pod kątem dalszego kierunku kształcenia się i wyboru zawodu,
  • poradę dla młodzieży i rodziców ( w ramach indywidualnych spotkań ).

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku
Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego

15-001  Białystok, ul. Ciepła 32
tel.: 782 655 650

www.ckubialystok.pl

e-mail: lcdz@ckubialystok.pldoradca@ckubialystok.pl

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Białymstoku

ul. Piotrkowska 2, 15-439 Białystok

Tel. 85 744 53 50

www.poradnia.bialystok.pl

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Białymstoku

ul. Mazowiecka 35, 15-301 Białystok

tel.: 85 742 34 34

www.ppp2.eu