Konsultacje dla rodziców związane z wyborem szkoły i zawodu dzieci

Tarapeuci radzą - obrazek wyróżniający

Dnia 8 listopada zapraszany na konsultacje dla rodziców związane z wyborem szkoły i zawodu Państwa dzieci. Konsultacji udzielają pracownicy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 2 Działu Doradztwa Edukacyjno- Zawodowego. Zapraszamy w godzinach 16.15- 18. 15 pokój 302.