Ogólnopolska Kampania Społeczna „Pola Nadziei”

W bieżącym roku szkolnym kontynuujemy działania w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Pola Nadziei”, mającej na celu kształtowanie świadomości wobec ludzi ciężko chorych a w szczególności dzieci. 11 października uczennice z kl. 5f pod opieką p. Joanny Kieda posadziły cebulki żonkili, które są międzynarodowym symbolem nadziei i przypominają o ludziach cierpiących, oczekujących pomocy. Mamy nadzieję, że wiosną posadzone cebulki kwiatów pięknie nam zakwitną.
Opracowała: Joanna Kieda