Wizyta partnerów programu Erasmus+

W dniu dzisiejszym – 15 października – mamy ogromny zaszczyt gościć w naszej szkole uczestników programu Erasmus +. Przejechali do nas, by omówić śródroczną ewaluację projektu „Happy Kids For a Better Europe with Peer Coaching”.

Pani dyrektor Halina Hapunik serdecznie przywitała przybyłych uczestników projektu i wraz z paniami wicedyrektor – życzyła miłego i owocnego pobytu.

Gościmy u siebie przedstawicieli szkół: 7 osób z Turcji, 3 osoby z Portugalii i 4 osoby z Włoch. W dniu dzisiejszym omówimy zagadnienie związane z realizacją projektu w każdej z placówek. Chcemy również naszym gościom pokazać naszą szkołę i zabytki Białegostoku.

W kolejnych daniach zaprezentujemy gościom, jak nauczyciele w naszej szkole pracują metodą dramy i omówimy przedstawienie. Następnie chcemy gościom pokazać Podlasie: Bohoniki, Kruszyniany, Supraśl. Goście będą zaproszeni na święto Szkoły oraz uroczyste otwarcie Centrum Aktywności Wielopokoleniowej. Pokażemy również metody, jakimi pracujemy. W najbliższą sobotę pojedziemy z gośćmi, by pokazać naszą stolicę – Warszawę.