Ogólnopolski konkurs szkół „Do Hymnu”

We środę, 3 października, uczniowie klas I – VII wzięli udział w ogólnopolskim konkursie szkół „Do Hymnu”. Podczas uroczystego wykonywania 3 utworów: Hymn państwowy, Rota i Gaude Mater, zaprezentowało się ok. 780 uczniów. Od godziny 13.30 trwało przesłuchanie i rejestracja wykonania. Zostało ono ocenione przez komisję z Narodowego Centrum Kultury.

Konkurs jest organizowany z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach Wieloletniego Programu Rządowego NIEPODLEGŁA. Przesłuchania odbywają się w całej Polsce i będą trwały do końca października. Z województwa podlaskiego zostało zakwalifikowanych osiem szkół. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 20 listopada.

Celem konkursu jest doskonalenie umiejętności poprawnego śpiewania polskiego Hymnu Narodowego oraz rodzimych pieśni hymnicznych, edukacja muzyczna oraz zrzeszanie społeczności szkolnej i integrowanie środowiska wewnątrzszkolnego.