ZAJĘCIA SPORTOWE OJCIEC -SYN W ramach działań Centrum Aktywności Wielopokoleniowej

 

ZAJĘCIA SPORTOWE  OJCIEC – SYN

W ramach działań Centrum Aktywności Wielopokoleniowej funkcjonującego przy Szkole Podstawowej nr 47 im Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku zostały zorganizowane bezpłatne ZAJĘCIA  SPORTOWE OJCIEC – SYN. Adresatami są dzieci oraz ich ojcowie. Zajęcia mają na celu wzmocnienie relacji oraz poprawę kondycji fizycznej uczestników.

Zajęcia  będą odbywały się:

–  wtorki od 2 października 2018r do 20 grudnia 2018r. w godzinach 17:25-18:10

–  piątki od 5 października 2018 do 21 grudnia 2018r. w godzinach 15:35- 16:20

na Sali gimnastycznej SP47 w Białymstoku.

W celu zgłoszenia chęci swojego uczestnictwa w zajęciach należy wypełnioną Kartę Zgłoszeniową przesłać na adres  caw@sp47.bialystok.pl.  bądź złożyć bezpośrednio u osoby prowadzącej zajęci

W przypadku nieobecności w zajęciach, uczestnicy zobowiązani są do przesłania takiej informacji na adres caw@sp47.bialystok.pl nie później niż jeden dzień przed zajęciami.

 

KARTA ZGŁOSZENIA ZAJĘCIA SPORTOWE OJCIEC – SYN