ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE w ramach działań Centrum Aktywności Wielopokoleniowej

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

W ramach działań Centrum Aktywności Wielopokoleniowej funkcjonującego przy Szkole Podstawowej nr 47 im Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku zostały zorganizowane bezpłatne zajęcia LOGOPEDYCZNE. . Adresatami zajęć  są dzieci w wieku szkolnym u którch występuja wady wymowy.

Zajęcia LOGOPEDYCZNE  będą odbywały się:

– I GRUPA  poniedziałki 15:45- 16:30 od 1 października 2018r do 17 grudnia 2018r.

– II grupa poniedziałki 16:40-17:25  od 1 października 2018r do 17 grudnia 2018r.

W Sali 07 SP47 w Białymstoku.

W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa dziecka w zajęciach należy wypełnioną Kartę Zgłoszeniową (z wskazaniem grupy) przesłać na adres  caw@sp47.bialystok.pl. .   Liczba miejsc jest ograniczona (2 grupy 4osobowe). O zakwalifikowaniu na listę decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby przyjęte, zostaną poinformowane pocztą elektroniczną.

 

KARTA ZGŁOSZENIA LOGOPEDIA