Zajęcia FITNESS w ramach działań Centrum Aktywności Wielopokoleniowej

FITNESS

 

W ramach działań Centrum Aktywności Wielopokleniowej funkcjonującego przy Szkole Podstawowej nr 47 im Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku zostały zorganizowane bezpłatne zajęcia FITNESS dla osób dorosłych. W celu zgłoszenia chęci swojego uczestnictwa w zajęciach należy wypełnioną Kartę Zgłoszeniową (z wskazaniem grupy)  przesłać na adres  caw@sp47.bialystok.pl.  bądź złożyć bezpośrednio u osoby prowadzącej w dniu rozpoczęcia zajęć.

Zajęcia FITNESSU będą odbywały się w Szkole Podstawowej nr 47 im J. K. Branickiego w Białymstoku:

– I GRUPA  środy od 3 października 2018r do 19 grudnia 2018r. w godzinach 17:30-19:00

– II GRUPA poniedziałki od 1 października 2018 do 17 grudnia 2018 w godzinach 17:30 -19:00

 

W przypadku nieobecności na zajęciach, uczestnicy zobowiązani są do przesłania takiej informacji na adres caw@sp47.bialystok.pl nie później niż jeden dzień przed zajęciami.

karta zgłoszeniowa FITNESS