TRENING PEWNOŚCI SIEBIE w ramach działań Centrum Aktywności Wielopokoleniowej

TRENING PEWNOŚCI SIEBIE

W ramach działań Centrum Aktywności Wielopokoleniowej funkcjonującego przy Szkole Podstawowej nr 47 im Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku zostały zorganizowane bezpłatne zajęcia TRENINGU PEWNOŚCI SIEBIE.
Adresatami zajęć są dzieci w wieku 10-14 lat, które doświadczyły fizycznej bądź psychicznej przemocy ze strony rówieśników. Trening Pewności Siebie to zajęcia dla dzieci i młodzieży, które: uczą pewności siebie w kontaktach z rówieśnikami, pomagają bronić się przed agresją ze strony kolegów, dają poczucie siły i wiarę we własne możliwości.
W celu zgłoszenia chęci swojego uczestnictwa w zajęciach należy wypełnioną Kartę Zgłoszeniową przesłać na adres caw@sp47.bialystok.pl. . Liczba miejsc jest ograniczona (grupa 8 osobowa). O zakwalifikowaniu na listę decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby przyjęte, zostaną poinformowane pocztą elektroniczną.

Zajęcia TPS realizowane są w dwóch 5godzinnych spotkaniach.
– 1 zajęcia sobota 13 października 2018 w godzinach 10:00-15:00
– 2 zajęcia sobota 27 października w godzinach 10:00-15:00
w Sali terapeutycznej Centrum Aktywności Wielopokoleniowej przy SP47 w Białymstoku.

W przypadku nieobecności na zajęciach, uczestnicy zobowiązani są do przesłania takiej informacji na adres caw@sp47.bialystok.pl nie później niż jeden dzień przed zajęciami.

UWAGA!!! PIERWSZE ZAJĘCIA ORGANIZACYJNE ODBĘDĄ SIE NA STOŁÓWCE SP 47 WE WTOREK 2 PAŹDZIERNIKA 2018 O GODZ 17:30

 

KARTA ZGŁOSZENIA TPS