Zajęcia Aqua Aerobicu w ramach działań Centrum Aktywności Wielopokoleniowej

Uprzejmie informujemy, że nabór na zajęcia został zakończony.

AQUA AEROBIK

W ramach działań Centrum Aktywności Wielopokoleniowej funkcjonującego przy Szkole Podstawowej nr 47 im Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku zostały zorganizowane bezpłatne zajęcia AQUA AEROBICU dla osób dorosłych.
W celu zgłoszenia chęci swojego uczestnictwa w zajęciach należy wypełnioną Kartę Zgłoszeniową przesłać na adres caw@sp47.bialystok.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu na listę decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby przyjęte, zostaną poinformowane pocztą elektroniczną.
Zajęcia AQUA AEROBICU będą odbywały się w środy od 3 października 2018r do 19 grudnia 2018r. w godzinach 20:00-20:45 na Pływalni Kameralnej ul Mazowiecka 39c.

W przypadku nieobecności na zajęciach, uczestnicy zobowiązani są do przesłania takiej informacji na adres caw@sp47.bialystok.pl nie później niż jeden dzień przed zajęciami.

Karta zgłoszeniowa aqua aerobic [DOCX]