Opłaty na obiady – październik

Obrazek wyróżniający - stołówka

Obiady na październik 2018 kwota 77
(22 obiady – jeden obiad 3,50)
(18 października – czwartek, obiadów nie będzie – święto szkoły)
wpłaty tylko i wyłącznie na konto bankowe szkoły
nr 92 1240 2890 1111 0010 3568 1569
(w tytule wpłaty podać obowiązkowo imię i nazwisko dziecka oraz klasę, aktualną z tego roku szkolnego np. Adam Kowalski kl. 5c)

Wpłat można dokonywać od dnia 24 do 28 września 2018 r.
Odpisy obiadowe można zgłaszać telefonicznie pod nr 85 653 43 78 (do połowy października wew. 14 (w przypadku nieobecności – w sekretariacie szkoły) lub w p. nr 12.
Zgłoszenie odpisu obiadowego w celu odliczenia kosztu, powinno nastąpić najpóźniej jeden dzień przed nieobecnością, do godz. 14-tej.

W przypadku, kiedy przy wpłacie należy odliczyć kwotę odpisu za poprzedni miesiąc, należy wcześniej skontaktować się z kasjerem (tel. jak wyżej).