Opłaty na obiady – październik – pracownicy

Obrazek wyróżniający - stołówka

Obiady na październik 2018 (pracownicze) kwota 121 zł (22 obiady; jeden obiad – 5,50) wpłaty tylko i wyłącznie na konto bankowe szkoły
nr 92 1240 2890 1111 0010 3568 1569
(w tytule wpłaty wpisać:  imię i nazwisko – NAUCZYCIEL)
Zgłoszenie odpisu obiadowego w celu odliczenia kosztu, powinno nastąpić najpóźniej jeden dzień przed nieobecnością, do godz. 14-tej.

W przypadku, kiedy przy wpłacie należy odliczyć kwotę odpisu za poprzedni miesiąc, należy wcześniej skontaktować się z kasjerem (tel. 85/653 43 78 wew. 27).


Wpłat można dokonywać od dnia 24 do 28 września 2018 r.