Szkolny konkurs „Bukiet lub stroik z darów jesieni”

konkurs „Stroik lub bukiet z darów jesieni”

Warunki konkursu:

1.Konkurs skierowany jest do uczniów kl. 4-8 SP 47 w Białymstoku

2.Prace należy wykonać z samodzielnie  zebranych naturalnych okazów przyrodniczych (kwiaty, gałązki, liście, trawy, zboża, szyszki, kasztany, jarzębina itp.)

3.Bukiet lub stroik należy przynieść do szkoły do p. Edyty Wróbel do sali 109

w wyznaczonym terminie :  w dniach 24 – 28 września 2018r. ( ze względu na trwałość okazów przyrodniczych)

4.Prace należy podpisać:(dopięta kartka- Imię i nazwisko, klasa.)

5.Jury oceniać będzie:

  • Pomysłowość, oryginalność i samodzielność wykonanych bukietów i stroików
  • atrakcyjność wizualną,
  • bogactwo wykorzystanych okazów przyrodniczych
  • estetykę wykonania

6.Ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomów i nagród zwycięzcom konkursu odbędzie się

dnia 5 października 2018r. na korytarzu szkolnym przy sali 109.

  1. Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej.

 

 

Organizator konkursu

Edyta Wróbel