Ubezpieczenie na rok szkolny 2018/2019

Ogłoszenia bieżące - obrazek wyróżniający

Towarzystwo Ubezpieczeniowe: InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group

Ochrona ubezpieczeniowa w terminie: 01.09.2018 – 31.08.2019

Wysokość składki rocznej: 41 zł; suma ubezpieczenia 20.000 zł
(opcjonalnie: składka roczna: 43 zł (pakiet bólowy); suma ubezpieczenia 20.000 zł)

Osoba odpowiedzialna za likwidację szkód: Katarzyna Jóźwiak tel. 531 44 11 55

Numer polisy:

  • składka 41 zł EDU-A/P 055136
  • składka 43 zł EDU-A/P 055137

5 sposobów zgłaszania szkody:

  • strona InterRisk – www.interrisk.pl
  • kontakt telefoniczny – (22) 212 20 12
  • mailowo – skan dokumentacji medycznej wraz ze skanem wniosku o odszkodowanie należy przesłać na adres szkody@interrisk.pl
  • pisemnie – kserokopie dokumentów należy wysłać na adres: InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
  • osobiście – w dowolnym oddziale InterRisk TU S.A.

Dokumenty do pobrania: