Opłaty za obiady – pracownicy

Obrazek wyróżniający - stołówka

Obiady na wrzesień 2018 (PRACOWNICZE) – kwota 99 – (18 obiadów; jeden obiad – 5,50) wpłaty tylko i wyłącznie na konto bankowe szkoły nr 92 1240 2890 1111 0010 3568 1569 (w tytule wpłaty wpisać:
imię i nazwisko – NAUCZYCIEL)


Wpłat można dokonywać od dnia 30 sierpnia do 4 września 2018 r. Obiady będą wydawane od 5 września.