Obiady na miesiąc wrzesień

Obrazek wyróżniający - stołówka

Obiady na wrzesień 2018 kwota 63 – (18 obiadów; jeden obiad – 3,50) wpłaty tylko
i wyłącznie na konto bankowe szkoły
nr 92 1240 2890 1111 0010 3568 1569 (w tytule wpłaty podać obowiązkowo imię i nazwisko dziecka oraz klasę, aktualną z tego roku szkolnego)

Wpłat można dokonywać od dnia 30 sierpnia do 4 września 2018 r. Obiady będą wydawane od 5 września.