Regulamin korzystania z boisk szkolnych i placu zabaw

Ogłoszenia bieżące - obrazek wyróżniający

Uchwała nr L/773/18 Rady Miasta Białystok z dnia 21 maja 2018r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów, placów zabaw, boisk i urządzeń sportowo-rekreacyjnych użyteczności publicznej oraz upoważnienia do określenia sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich [PDF]

Zarządzenie nr 801/2018 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 3 lipca 2018r. w sprawie nadania regulaminu gminnych obiektów, placów zabaw, boisk i urządzeń sportowo-rekreacyjnych użyteczności publicznej w Białymstoku [PDF]