Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego

20 czerwca 2018r. odbył się w naszej szkole Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego w ramach projektu „Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”.

Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy naszych uczniów, nauczycieli i rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni i przeciwdziałanie sytuacjom zagrożenia w tym obszarze.

Gościliśmy w szkole edukator projektu p. Annę Krawczuk, która przeprowadziła warsztaty dla uczniów, apel oraz szkolenie kadry pedagogicznej na temat bezpieczeństwa cyfrowego.

Od rana uczniowie uczestniczyli w zajęciach na temat bezpieczeństwa cyfrowego prowadzonych przez wychowawców klas. Dzieci oglądały filmy edukacyjne, rozmawiały na temat bezpieczeństwa w sieci i wykonywały prace plastyczne na wybrane tematy. Starsi uczniowie tworzyli Szkolne Zasady Bezpieczeństwa w Internecie.

Odbyły się również dwa apele podsumowujące wszystkie działania, na których uczniowie oglądali prezentacje multimedialne dotyczące sposobów bezpiecznego korzystania z Internetu. Zostały też podsumowane wszystkie szkolne konkursy realizowane w ramach projektu. Były to: konkursy plastyczne pt. „Cyberpatrol” (dla klas I – III) i „Moderator” (dla klas IV – VII), konkurs informatyczny pt. „W sieci” i konkurs Samorządu Uczniowskiego na plakat pod hasłem „Nasza Klasa Mówi Stop Cyberprzemocy”. Pani wicedyrektor Marlena Sokół wręczyła wszystkim zwycięzcom nagrody i podsumowała działania projektowe.